روزهای قبل از کنکور را چگونه برنامه ریزی کنیم؟

به تلاشی که کرده اید فکر کنید

برنامه ریزی کنکور سراسری یکی از مهمترین عوامل موفقیت داوطلبین می باشد. مخصوصا هر چه به زمان کنکور نزدیک تر می شوند ممکن است با هجوم افکار منفی مواجه شوند. این موضوع ممکن است تا حدی طبیعی باشد. برای اینکه افکار منفی را از خودتان دور کنید به این موضوع فکر کنید که در طول سال تحصیلی چقدر تلاش کرده اید. در آزمون های برنامه ای کانون بیشترین درصدی که در هر درس کسب کرده اید چقدر بوده است؟ در این ایام به موفقیت هایتان بیشتر فکر کنید و مثبت اندیش باشید.

روزهای باقی مانده تا کنکور باید بیشتر از همیشه منظم باشید و برای همه ی لحظاتتان برنامه ریزی داشته باشید. خواب مناسب ، تغذیه سالم ، اهمیت ندادن به حواشی ، استراحت کافی و عمل به یک برنامه مدون که پیشنهاد می کنم این برنامه با مشورت پشتیبان و اولیا تنظیم و با تمرکز بالا آن را اجرا کنید.

داشتن برنامه مدون باعث می شود که بدانید کجا هستید و قرار است به کجا برسید.

برنامه ریزی روز های قبل کنکور سراسری بسیار مهمه

آزمونهای سه روز یکبار از کتاب زرد کانون و آزمونهای مکمل دیگر که کانون برای دوران جمع بندی شما در نظر گرفته است باعث میشود بیش از پیش برای رویارویی با آزمون اصلی آماده شوید.

برای آرامش بیشتر در ایام باقی مانده تا کنکور ارتباطتان را با پشتیبانتان بیشتر کنید. معمولا پشتیبان ها تجربیات ارزنده ای از گذشته دارند که شنیدن آنها به شما آرامش میدهد.