کمک والدین به فرزندان کنکوری

چگونه به فرزند کنکوری خود کمک کنیم ؟

راهکارهای کمک والدین به فرزندان کنکوری

اهمیت یافتن رقابت در کنکور سراسری سبب گردیده است که والدین داوطلبان شرکت در کنکور سراسری، در پی همراهی فرزند خود در این رقابت، تلاش به رفع موانع مختلف برای رسیدن به نتیجه مطلوب و آماده سازی نیاز های آن ها می نمایند.

مسلم است که هدف تمام خانواده ها، کمک حداکثری به فرزند خود برای رسیدن به اهداف وی می باشد تا بتوانند نتیجه مطلوبی را کسب نمایند.

در این مسیر اگر آن ها به برخی از نکات توجه نداشته باشند، ممکن است که نتیجه عکس دریافت نمایند.

  • نصیحت نکردن در روزهای پایانی
  • فراهم کردن فضا برای درس خواندن
  • افزایش روحیه و اعتماد به نفس فرزند
  • عدم مقایسه فرزندان با دیگران
  • تنظیم برنامه خود با فرزندان
  • عدم انتقال استرس به فرزندان